Hamam Böcekleri

Hamamböcekleri insanların tükettikleri gıdalarda mikrobik bulaşıklıklara yol açarlar. Bunun sonucu olarak gıda zehirlenmeleri ve mide - bağırsak hastalıkları meydana gelebilir. Aynı zamanda hamamböceklerinin kendilerine has kokuları, döküntüleri ve dışkıları da bazı insanlarda allerjik hastalanmalara yol açabilir. Bu tip böceklerin yukarıdaki sağlık açısından zararları yanında önemli zararlarından biri de otel, lokanta, pastahane ve benzeri ticari işletmelerde müşteri memnuniyetsizliği-rahatsızlığı dolayısıyla müşteri kayıplarıdır.

FİZİKSEL KONTROL
Böceklerin giriş, çıkış ve barınma yerlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınmalı, açıkta çöp ve ya gıda bırakılmamalıdır

KİMYASAL KONTROL
Bu tür böceklerle mücadelede öncelikle, böcekleri saklandıkları yerlerden çıkarıcı ürünler daha sonra da kalıcı ve uzun etkili ilaçlar ile jel uygulamaları yapılmalıdır

 
""""""
Alman hamamböceği
(Blatella germanica)
Şark hamamböceği
(Blatta orientalis)
Amerikan hamamböceği
(Periplaneta americana)