Fareler

ZARARLARI

 • İdrar -dışkı ve kılları ile taşıdıkları mikroorganizmalar yoluyla çevreyi ve gıdaları kirletirler
 • İnsanlara tifo, salmonellosis, dizanteri gibi hastalıkları bulaştırırlar
 • Yiyeceklerinden fazla gıdayı tahrip ederek kullanılmaz hale getirirler ve bunların atılması sonucu ekonomik zararlara yol açarlar
 • Ev ve işyerlerinde yerleşerek eşyalara zarar verirler
 • Elektrik ve telefon kablosu gibi malzemeleri kemirerek yangın ve benzeri ciddi tehlikelere, iş kayıplarına yol açarlar

FİZİKSEL KONTROL

 • Dışkıları, ayak izleri ve kemirme sonucu bıraktıkları izler dikkatle takip edilmeli
 • Tavan ve çatı araları, su giderleri,geçiş yapabilecekleri delik ve benzeri açıklıklar saptanarak tedbir alınmalı
 • Çöplük civarı, kanalizasyon etrafı, düzensiz istif yapılmış malzemelerin olduğu bölümler kontrol altına alınmalı

   

SAVAŞIM

 • Mekanik tuzaklar
 • Yapışkan plakalar
 • Antikoagulant maddeler içeren ilaçlar

 

FARE VE SIÇANLARIN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

 EV FARESİGEMİ/ÇATI SIÇANILAĞIM SIÇANI
Ağırlıkları (gr )14-20200-350300-450
Boyları7-915-2017-25
Seksüel olgunluk6 hafta3-5 ay3-5 ay
Bir doğumda yavru adeti5-66-86-8
Yaşam boyu yavrulama adeti867
Dışkı şekilleridağınık, ince iğ şeklindedağınık, sosis benzerigrup halinde, iğ şeklinde

 

 

 
""""""
Çatı sıçanı (Rattus rattus gicus)Lağım sıçanı (Rattus norve)Ev faresi (Mus musculus)