Karasinekler

Karasinekler özellikle hayvan dışkıları, hayvan leşleri, çöplük, çöp konteynerleri, fosseptik kuyuları ve buna benzer organik atıkların olduğu yerlerde ürerler. Dişi karasinek her defasında yaklaşık 120 yumurta bırakarak yılda 15-30 civarında döl verebilir. Uygun şartlarda bir dişi karasinek ve nesillerinden yılda yaklaşık 100 milyar karasinek oluşabilir.

ZARARLARI
Organik atıklar, insan ve hayvan dışkıları gibi bir çok yerde gezinen karasinekler, insan gıdalarına da kondukları için tifo, kolera, dizanteri, menenjit gibi bir çok hastalık etkeninin taşıyıcılığını yaparlar.


FİZİKSEL KONTROL
Fosseptik kuyularının kapalı olması, hayvan dışkısı, çöp ve benzeri organik atıkların konut alanlarından uzak alanlarda toplanması ve bunların gömülmesi gereklidir.


KİMYASAL KONTROL
Organik atıkların toplandığı yerlerde larva mücadelesine ağırlık verilmelidir. Çok gerekli olan durumlarda özellikle günün ağarmaya başladığı saatlerde ergin sineklere karşı alan mücadelesi yapılmalıdır.